Selecteer een pagina

Groen Gas Wijster

 

 

De Stichting Groen Gas Wijster is opgericht namens de deelnemende pluimveebedrijven die hun pluimveemest (gaan) leveren aan de groengas centrale van Green Create Wijster. De stichting wordt ondersteund door De Nederlandse Vakbond Pluimveehouderij (NVP). De stichting verzorgt de logistiek en aanvoer van de pluimveemest. De mest komt voornamelijk uit de regio. Deelnemende pluimveehouders dragen actief bij aan het verder verduurzamen en circulair maken van de pluimveehouderij in Nederland.

Green Create Wijster

We zijn erg blij dat Green Create Wijster nu de installatie bouwt en deze zal beheren. Wilt u hier graag meer over weten klik dan hier.

Onze doelen

 • Een korte en duurzame keten;
 • De sector wordt er circulair van
 • Grote zekerheid van mestafzet
 • Volledige mestverwerking
 • Minder kosten voor droging (investeringen/energie)
 • Minder kosten en CO2 uitstoot voor transport
 • Een zekere en langdurige lage prijs
 • Strakke planning
 • Niet meer afhankelijk van buitenlandse regelgeving
 • Voldoen aan verwerkingsverplichting (voldoet aan toekomstige plannen mestwetgeving)
 • Bij dierziektes eerder afzet van de kippenmest mogelijk (mede afhankelijk van NVWA)
 • Complete ontzorging van uw mestafzet

Toelichting en impressie bouw

Bekijk ook dit artikel van de NOS over de bouw in Wijster.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over het traject? Dan mag u altijd mailen naar info@groengaswijster.nl

Bewoners

Wilt u als omwonende meer informatie over dit project of heeft u vragen kunt u hier contact opnemen. 

Mestleveringen

De biogas centrale in Wijster is ontworpen om pluimveemest uit heel Nederland te ontvangen voor de productie van biogas. Voor het contracteren van de benodigde mest kunt u contact opnemen met Harm Wentink: harm@green-create.com of indirect via de Stichting Groen Gas Wijster: info@groengaswijster.nl die dient als aanspreekpunt voor de leveranciers van pluimveemest.